Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12 Nội dung bản tổng hợp về sách Địa tỉnh hoặc thành phố

Nội dung bản tổng hợp về sách Địa tỉnh hoặc thành phố...

Chia sẻ
Tìm hiểu địa lí tỉnh thành phố – Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố. Bản tổng hợp cần có các nội dung sau.

Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

c) Đặc điểm dân cư và lao động.

Quảng cáo

d) Đặc điểm kinh tế-xã hội.

e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...