SBT Lịch sử lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Lịch sử lớp 12
Giải sách bài tập Lịch sử 12 - SBT Su 12 phần: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000;Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Chương 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 -1991) LIÊN BANG NGA (1991 -2000) Chương 3. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000) Chương 4. Mĩ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000) Chương 5. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000) CHƯƠNG 6. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Chương 2. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 Chương 3. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 CHƯƠNG 4. CHƯƠNG IV VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 Chương 5. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài tập 5 trang 130 SBT Sử 12: Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của...
– Nhân dân ta đoàn kết một lòng, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường dũng cảm vì độc lập tự do. Truyền thống đó của dân tộc được phát huy cao...
Bài tập 7 trang 124 Sách bài tập Sử 12: Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta...
– Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao. Hiệu quả sức cạnh tranh thấp....
Bài tập 1 trang 124, 125, 126 SBT Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.
1. Trong những năm 1919 – 1930, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam là...
Bài tập 2 trang 126, 127 Sách bài tập Sử 12: Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước...
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đả tạo điều kiện cho cơ cấu kinh tế Việt Nam phát triển cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp....

Luyện tập

Bài 1 trang 74 SBT Sinh 12: Những nghiên cứu phả hệ của nhiều bệnh nhân cho thấy ở người bệnh thiếu máu
Bài 1 trang 74 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Những nghiên cứu phả hệ của nhiều bệnh nhân cho thấy ở người bệnh...
Nêu lên vai trò quan trọng của tình cảm trong thơ, Lê Quý Đôn cho rằng: “Thơ phát khởi từ trong lòng người ta...
Nghị luận văn học lớp 12 - Nêu lên vai trò quan trọng của tình cảm trong thơ. Lê Quý Đôn cho rằng: “Thơ...
Bài 4 trang 17 sgk vật lí 12, Hãy chọn đáp án đúng…
Con lắc đơn - Bài 4 trang 17 sgk vật lí 12. Hãy chọn đáp án đúng... 4. Hãy chọn đáp án đúng. Chu kì của...
Câu 3 trang 94 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
Cho bảng số liệu sau: . Câu 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 - BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG...
Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm lớn của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX...
Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm lớn của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX...