SBT Lịch sử lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Lịch sử lớp 12
Giải sách bài tập Lịch sử 12 - SBT Su 12 phần: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000;Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Chương 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 -1991) LIÊN BANG NGA (1991 -2000) Chương 3. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000) Chương 4. Mĩ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000) Chương 5. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000) CHƯƠNG 6. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Chương 2. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 Chương 3. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 CHƯƠNG 4. CHƯƠNG IV VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 Chương 5. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài tập 5 trang 130 SBT Sử 12: Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của...

Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000.. Bài tập 5 trang

Bài tập 6 trang 130 Sách bài tập Sử 12: Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930...

Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh

Bài tập 7 trang 124 Sách bài tập Sử 12: Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta...

Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới.. Bài tập 7 trang

Bài tập 1 trang 124, 125, 126 SBT Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.. Bài tập 1 trang 124, 125, 126 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 – Bài 27.

Bài tập 2 trang 126, 127 Sách bài tập Sử 12: Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước...

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai.. Bài tập 2 trang 126, 127

Bài tập 3 trang 127, 128 SBT Sử 12: Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây...

Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống ứng với lĩnh vực tuơng ứng.. Bài

Bài tập 4 trang 128, 129 Sách bài tập (SBT) Sử 12: Hãy điền thời gian cho phù hợp...

Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây. Bài tập 4 trang 128, 129 Sách bài

Bài tập 6 trang 123 SBT Sử 12: Hãy ghép những nội dung trong các ô ở cột bên...

Hãy ghép những nội dung trong các ô ở cột bên phải với nội dung trong ỗ ở cột bên trái cho phù hợp với

Bài tập 5 trang 123 Sách BT Sử 12: Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập...

Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN là gì ?. Bài tập 5 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử

Bài tập 3 trang 122 Sách bài tập Sử 12: Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự...

Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây. Bài tập 3 trang 122 Sách bài tập (SBT) Lịch sử

Luyện tập

Bài 81 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải bất phương trình:
Giải bất phương trình. Bài 81 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao - Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit Bài...
Câu 2 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Hai dao động cơ điều hoà cùng phương, cùng tần số góc
Bài 12. Tổng hợp dao động - Câu 2 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hai dao động cơ điều hoà cùng...
Bài 22 trang 128 SBT Sinh 12: Hình bên minh hoạ sự thay đổi nhiệt độ trong 1 ngày tại 2 địa điểm :...
Bài 22 trang 128 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Hình bên minh hoạ sự thay đổi nhiệt độ trong 1 ngày tại 2...
Bài 3 – Trang 45 – Vật lý 12, Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.
Giao thoa sóng - Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu...
Bình giảng đoạn văn : “Làng ở trong tầm đại bác…. tới chân trời ”, Mở đầu tác phẩm Rừng xà nu, Nguyễn Trung...
Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành - Bình giảng đoạn văn : “Làng ở trong tầm đại bác.... tới chân trời ”. Mở...