SGK Lịch sử 12 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 12 SGK Lịch sử 12 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 12 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử 12 - Chân trời sáng tạo.

Mới cập nhật

Bài 16: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam lịch sử 12 Chân trời sáng tạo: Vì...
Hướng dẫn giải mục 1, ? mục 2 Bài 16: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt...
Bài 15: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc lịch sử 12 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 15.2, trình...
Vận dụng kiến thức giải mục 1; ? mục 2: a, b, c; ? mục 3: a, b, c; ? mục 4: a,...
Bài 14: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh lịch sử 12 Chân trời sáng tạo: Nêu những yếu...
Hướng dẫn cách giải/trả lời mục 1, ? mục 2 Bài 14: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí...
Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay lịch sử 12 Chân trời sáng tạo: Nêu những hoạt...
Hướng dẫn giải mục 1, ? mục 2, ? mục 3, ? mục 4 Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam...
Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975 lịch sử 12 Chân trời sáng tạo:...
Phân tích và giải mục 1; ? mục 2: a, b Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế...
Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay lịch sử...
Hướng dẫn giải mục 1: a, b, c, d, e, ? mục 2 Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của...
Bài 10: Khái quát về công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay lịch sử 12 Chân trời sáng tạo:...
Giải chi tiết mục 1, ? mục 2, ? mục 3 Bài 10: Khái quát về công cuộc đổi mới ở Việt Nam...
Bài 9: Đấu tranh bảo vệ tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của cuộc...
Vận dụng kiến thức giải mục 1; ? mục 2: a, b, c, ? mục 3, ? mục 4 Bài 9: Đấu tranh...