SGK Lịch sử 12 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 12 SGK Lịch sử 12 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 12 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử 12 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Bài 16: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam lịch sử 12 Cánh Diều: Nêu nguyên nhân...
Trả lời mục 1, ? mục 2 Bài 16: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam...
Bài 15: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc lịch sử 12 Cánh Diều: Nêu nội dung cơ bản của con...
Hướng dẫn trả lời mục 1; ? mục 2: a, b, c, ? mục 3; ? mục 4: a, b, ? mục 5...
Bài 14: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh lịch sử 12 Cánh Diều: Các yếu tố về hoàn...
Lời Giải mục 1, ? mục 2 Bài 14: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh SGK lịch...
Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay lịch sử 12 Cánh Diều: Nêu hoạt động đối ngoại...
Gợi ý giải mục 1, ? mục 2 Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay SGK...
Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975 lịch sử 12 Cánh Diều: Nêu hoạt...
Giải chi tiết mục 1, ? mục 2, ? mục 3 Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế...
Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay lịch sử...
Lời giải bài tập, câu hỏi mục 1: a, b, c, d, e, ? mục 2 Bài 11: Thành tựu cơ bản và...
Bài 10: Khái quát về công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay lịch sử 12 Cánh Diều: Trình bày...
Hướng dẫn trả lời mục 1, ? mục 2, ? mục 3 Bài 10: Khái quát về công cuộc đổi mới ở Việt...
Bài 9: Đấu tranh bảo vệ tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời mục 1; ? mục 2: a, b, c, ? mục 3; ? mục 4: a, b, c, d...
Bài 8: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) lịch sử 12 Cánh Diều: Trình bày khái quát bối cảnh lịch sử của...
Lời giải bài tập, câu hỏi mục 1; ? mục 2: a, b, d; ? mẫu 2: c, ? mục 3; Mục 2:...
Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) lịch sử 12 Cánh Diều: Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc kháng...
Giải mục 1; ? mục 2: a, b, c, d; ? mục 3: a, b Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân...