SGK Lịch sử 12 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 12 SGK Lịch sử 12 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 12 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử 12 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 17: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam lịch sử 12 Kết nối tri thức: Câu...
-Vận dụng các kiến thức đã có và tham khảo các tài liệu từ trên mạng. Phân tích và giải Mở đầu; ?...
Bài 16: Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc lịch sử 12 Kết nối tri thức: Vì sao Nguyễn Ái Quốc lựa...
Sử dụng các kiến thức. Trả lời Mở đầu; ? mục 1: 1, 2; ? mục 2: a, b, c; ? mục 3:...
Bài 15: Khái quát cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh lịch sử 12 Kết nối tri thức: Theo em, những yếu tố...
Vận dụng kiến thức đã biết và tham khảo trên mạng. Lời Giải Mở đầu, ? mục 1, ? mục 2, Luyện tập,...
Sưu tầm tư liệu từ sách, báo internet về cuộc đời, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh
Sưu tầm các thông tin tư liệu từ sách, báo, đặc biệt là internet về cuộc đời. Trả lời Vận dụng - Bài...
“Cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ...
Đọc kĩ nhận định và các thông tin tư liệu trong bài 17 SGK Lịch sử 12 trang 105. Gợi ý giải -...
Khai thác thông tin và Tư liệu 2 trong mục, hãy nêu những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân...
Đọc kĩ Tư liệu 2 trong mục SGK Lịch sử 12 trang 109. Lời giải bài tập, câu hỏi (?) Câu hỏi mục...
Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh "sống mãi" trong lòng nhân dân Việt Nam?
Đọc kĩ phần 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh "sống mãi” trong lòng nhân dân Việt Nam. Hướng dẫn cách giải/trả lời (?)...
Nêu một vài ví dụ về dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới
Đọc kĩ phần 1 trang 105 SGK Lịch sử 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân. Lời giải bài tập,...
Khai thác thông tin và Tư liệu 1 trong mục, cho biết vì sao UNESCO và nhân dân thế giới đánh giá cao những...
Đọc kĩ Tư liệu 1 trong mục trang 106 SGK Lịch sử 12. Hướng dẫn trả lời (?) Câu hỏi mục 1 1...
Hoạ sĩ Mớt-ta-pha (người Pháp) sau khi tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã rất cảm phục và quyết...
-Vận dụng các kiến thức đã có và tham khảo các tài liệu từ trên mạng. Phân tích và giải Mở đầu -...