SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com
Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài...
Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn. Chim bói cá thỉnh thoảng xuất hiện trên bờ đầm và ngoài
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng
So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..
Bài 12 trang 152 SBT Sinh 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa
Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông. Hai sơ đồ sau mô tả sự phân bố của 3 loài đó, khoảng cách phân bố xa vùng cửa sông và độ mặn của nư
Bài 9 trang 151 Sách bài tập Sinh 12: Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong...
Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào
Bài 10 trang 152 SBT Sinh 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm
– Hoạt động của con người như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tảiẾi. thải ra bầu khí quyển nhiều loại khí gây thủng tầng ôzôn, như các khí nit
Bài 11 trang 152 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là...
Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 3.21 trang 22 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Xác định công thức cấu tạo của A. Viết phương trình
Xác định công thức cấu tạo của A. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.. Bài 3.21 trang 22 Sách bài tập...
Dựa vào bảng 18.2 (SGK trang 78), nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong...
Đô thị hóa - Dựa vào bảng 18.2 (SGK trang 78), nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị...
Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.
Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta - Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta...
Bài 6 trang 176 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. Hãy tính...
Bài 33. Nhôm - Bài 6 trang 176 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm...
Đề số 12 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Đề số 12 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Question 35.. Bài: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG...