SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com

Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ...
Giả sử, người ta phun thuốc trừ sâu và hầu hết côn trùng trong vùng bị chết. Điều gì có thể xảy ra đối với lưới thức ăn của hệ sinh thái ? Hãy giải thích vì sao....

Luyện tập

Tại sao vợ của Trương Ba lại đòi bỏ nhà ra đi? Thử tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy bằng cách phân...
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ - Tại sao vợ của Trương Ba lại đòi bỏ nhà ra đi? Thử...
Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ “Việt Bắc”, Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của...
Việt Bắc (tiếp theo) - Tố Hữu - Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ “Việt Bắc”. Tố Hữu là một trong những...
Phân tích hình tượng Người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.( bài 2), Bằng sự tiếp...
Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân - Phân tích hình tượng Người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò Sông...
Luyện tập Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 67 SGK Văn 12, Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng: sự lãng...
Nghị luận về một hiện tượng đời sống - Luyện tập Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 67 SGK Văn 12....
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0 ; -1), D(4; 1; 0). Gọi (S)...