SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com

Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ...
Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn. Chim bói cá thỉnh thoảng xuất hiện trên bờ đầm và ngoài
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng...
So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..
Bài 12 trang 152 SBT Sinh 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước...
Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông. Hai sơ đồ sau mô tả sự phân bố của 3 loài đó, khoảng cách phân bố xa vùng cửa sông và độ mặn của nư
Bài 9 trang 151 Sách bài tập Sinh 12: Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình...
Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào
Bài 10 trang 152 SBT Sinh 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân...
– Hoạt động của con người như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tảiẾi. thải ra bầu khí quyển nhiều loại khí gây thủng tầng ôzôn, như các khí nit
Bài 11 trang 152 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu...
Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:

Luyện tập

Từ hiểu biết về hai tác giả Nam Cao, Nguyễn Tuân và các tác phẩm của họ, Nói về tính độc đáo của phong...
Nghị luận văn học lớp 12 - Từ hiểu biết về hai tác giả Nam Cao, Nguyễn Tuân và các tác phẩm của họ....
Bài 7 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chứng minh
Chứng minh . Bài 7 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Lũy thừa với số mũ...
Hãy đề xuất những cách nhận biết sơ bộ cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội – câu 79, Quan sát hình...
Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào - Hãy đề xuất những cách nhận biết sơ...
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc … Chiến trường đi...
Tây Tiến - Quang Dũng - Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Tây Tiến đoàn binh không...
Bài 1 trang 40 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12: Nêu đặc điểm vị trí địa lý của nước ta
Nêu đặc điểm vị trí địa lý của nước ta. Bài 1 trang 40 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12 - ĐỀ KIỂM TRA...