SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com
Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài...
Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn. Chim bói cá thỉnh thoảng xuất hiện trên bờ đầm và ngoài
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng
So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..
Bài 12 trang 152 SBT Sinh 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa
Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông. Hai sơ đồ sau mô tả sự phân bố của 3 loài đó, khoảng cách phân bố xa vùng cửa sông và độ mặn của nư
Bài 9 trang 151 Sách bài tập Sinh 12: Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong...
Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào
Bài 10 trang 152 SBT Sinh 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm
– Hoạt động của con người như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tảiẾi. thải ra bầu khí quyển nhiều loại khí gây thủng tầng ôzôn, như các khí nit
Bài 11 trang 152 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là...
Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:
Quảng cáo


Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 42,43,44,45,46,47,48 trang 36 SBT Sinh 12 42. Phát biểu nào sau đây chưa đúng
Bài tập trắc nghiệm 42,43,44,45,46,47,48 trang 36 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12 : 42. Phát biểu nào sau đây chưa đúng ? ...
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 39 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới. Speaking - trang...
Soạn văn lớp 12: Tự do: Tìm hiểu tứ thơ và chủ đề tác phẩm
Soạn văn lớp 12: Tự do. - Chủ đề: Bài thơ thể hiện tình yêu tha thiết đối với tự do của tác giả.....
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 14 Anh 12, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 14
Unit 14 : International Organizations - Các Tổ Chức Quốc Tế - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 14 Tiếng Anh 12. Tổng...
Bài 7.53 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học để giải thích hiện tượng
Viết phương trình hóa học để giải thích hiện tượng đó.. Bài 7.53 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. ...