SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com
Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài...
Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn. Chim bói cá thỉnh thoảng xuất hiện trên bờ đầm và ngoài
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng
So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..
Bài 12 trang 152 SBT Sinh 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa
Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông. Hai sơ đồ sau mô tả sự phân bố của 3 loài đó, khoảng cách phân bố xa vùng cửa sông và độ mặn của nư
Bài 9 trang 151 Sách bài tập Sinh 12: Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong...
Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào
Bài 10 trang 152 SBT Sinh 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm
– Hoạt động của con người như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tảiẾi. thải ra bầu khí quyển nhiều loại khí gây thủng tầng ôzôn, như các khí nit
Bài 11 trang 152 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là...
Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:

Quảng cáo

Luyện tập

Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn, 1-Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” và hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người: Nhan đề thiên truyện...
Thuốc - Lỗ Tấn - Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn. 1-Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” và hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu...
Soạn bài Tây Tiến trang 61 Sách bài tập Văn 12 tập 1
Giải câu 1, 2, 3,4,5 trang 61 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Tây Tiến trang 61 Sách bài...
Câu C2 trang 195 Lý 12 Nâng cao, Tính khoảng vân
Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng - Câu C2 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính khoảng...
Bài 8.24 trang 100 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Có các gói bột sau Al, Fe, Ag, A1203. Trình bày cách phân biệt...
Có các gói bột sau : Al, Fe, Ag, A1203. Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá...
Bài 26 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao, Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mỗi mặt phẳng...
Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mỗi mặt phẳng tọa độ.. Bài 26 trang 102 SGK Hình học 12...