SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com
Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài...
Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn. Chim bói cá thỉnh thoảng xuất hiện trên bờ đầm và ngoài
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng
So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..
Bài 12 trang 152 SBT Sinh 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa
Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông. Hai sơ đồ sau mô tả sự phân bố của 3 loài đó, khoảng cách phân bố xa vùng cửa sông và độ mặn của nư
Bài 9 trang 151 Sách bài tập Sinh 12: Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong...
Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào
Bài 10 trang 152 SBT Sinh 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm
– Hoạt động của con người như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tảiẾi. thải ra bầu khí quyển nhiều loại khí gây thủng tầng ôzôn, như các khí nit
Bài 11 trang 152 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là...
Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:

Quảng cáo

Luyện tập

Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương, Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Than ôi! Sống...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. Nhà thơ Tố...
Reading – Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12, Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói....
Unit 10 : Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy - Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12. Work in...
Câu 1 trang 207 Sinh 12 nâng cao: Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp...
Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao. Trong điều kiện khô hạn, sinh vật thích nghi bằng cách: Tích nước, giảm...
Bài 10 trang 28 SBT Sinh 12: Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn liên kết
Bài 10 trang 28 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn...
Lý thuyết hợp kim của sắt, Gang là hợp kim của sắt với cacbon
Hợp kim của sắt - Lý thuyết hợp kim của sắt. Gang là hợp kim của sắt với cacbon... ...