SBT Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh học lớp 12 (SBT Sinh 12) trên baitapsgk.com
Bài 13 trang 153 Sách bài tập Sinh 12: Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài...
Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn. Chim bói cá thỉnh thoảng xuất hiện trên bờ đầm và ngoài
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng
So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..
Bài 12 trang 152 SBT Sinh 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa
Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông. Hai sơ đồ sau mô tả sự phân bố của 3 loài đó, khoảng cách phân bố xa vùng cửa sông và độ mặn của nư
Bài 9 trang 151 Sách bài tập Sinh 12: Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong...
Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào
Bài 10 trang 152 SBT Sinh 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm
– Hoạt động của con người như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tảiẾi. thải ra bầu khí quyển nhiều loại khí gây thủng tầng ôzôn, như các khí nit
Bài 11 trang 152 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là...
Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:
Quảng cáo


Luyện tập

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. (Đề thi chọn lọc học sinh Giỏi lớp 12 toàn quốc năm học 1991 –...
Tây Tiến - Quang Dũng - Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. (Đề thi chọn lọc học sinh Giỏi lớp...
Câu 4 trang 173 SGK Lý 12, Trình bày cấu tạo của laze rubi.
Sơ lược về laze - Câu 4 trang 173 SGK Vật lí 12. Trình bày cấu tạo của laze rubi. ...
Bài 5.13 trang 35 sách bài tập Hóa 12: Hãy so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm
Hãy so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA, IIA và phi kim nhóm VIA, VIIA.. Bài...
Câu 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao, Từ 10kg gạo nếp chứa 80% tinh bột, khi lên men sẽ thu được bao...
Bài 7. Tinh bột - Câu 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao. Từ 10kg gạo nếp chứa 80% tinh bột, khi lên...
Bài tập 2 trang 65 Sách bài tập Sử 12: Hãy nêu và phân tích những chuyển biến của tình hình thế giới và
Hãy nêu và phân tích những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước có ảnh hưởng đễn sự phát triển của...