SGK Sinh 12 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 12 SGK Sinh 12 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sinh 12 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Sinh 12 - Kết nối tri thức.

Bài 25. Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể trang 138, 139 Sinh 12 Kết nối tri thức: Tại sao...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4 bài 25. Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể trang 138, 139...
Bài 24. Sinh thái học quần thể trang 128, 129, 130 Sinh 12 Kết nối tri thức: Các cá thế sư tử (Panthera leo)...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 128: MĐ; Câu hỏi trang 130: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 133: CH 1, CH...
Bài 23. Môi trường và các nhân tố sinh thái trang 121, 122, 123 Sinh 12 Kết nối tri thức: Một người khỏe mạnh...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 121: MĐ ; Câu hỏi trang 123: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 125: CH 1,...
Bài 22. Tiến hóa lớn và quá trình phát sinh chủng loại trang 113, 114, 115 Sinh 12 Kết nối tri thức: Loài người...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 113: MĐ, CH ; Câu hỏi trang 115: CH; Câu hỏi trang 117: CH; Câu...
Bài 21. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại trang 106, 107, 108 Sinh 12 Kết nối tri thức: Tần số allele và...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 106: MĐ; Câu hỏi trang 108: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 109:...
Bài 20. Quan điểm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài trang 101, 102, 103 Sinh 12 Kết nối tri...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 101: MĐ; Câu hỏi trang 103: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 104: CH...
Bài 19. Các bằng chứng tiến hóa trang 97, 98, 99 Sinh 12 Khoa học tự nhiên: Làm thế nào các nhà khoa học...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 97: MĐ; Câu hỏi trang 98: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 99: CH...
Đặc điểm dân số ảnh hưởng như thế nào đến chính sách xã hội của mỗi quốc gia? Lấy ví dụ minh hoạ
Học sinh dựa vào kiến thức bài quần thể sinh vật. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Luyện tập và vận dụng 4...
Loài muỗi vằn (Aedes aegypti) là trung gian truyền virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết ở người. Giải thích tại sao ở Việt...
Loài muỗi vằn (Aedes aegypti) là trung gian truyền virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết ở người. Hướng dẫn giải Câu hỏi...
Khi đánh bắt cá chép sông (Cyprinus carpio), nếu đa số các mẻ lưới thu được chủ yếu là cá nhỏ
Dựa vào tháp tuổi. Lời giải Câu hỏi Luyện tập và vận dụng 2 trang 137 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức...

Mới cập nhật

Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật thường gặp trong thực tiễn và hoàn thành các thông tin vào...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường Hướng dẫn giải 33.4 - Bài 33. Cảm...
Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Gợi ý giải 33.2 - Bài...
Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...