SGK Sinh 12 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 12 SGK Sinh 12 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sinh 12 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Sinh 12 - Chân trời sáng tạo.

Ôn tập chương 6 trang 148, 149 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Việc thay nước trong bể trong quá trình nuôi cá có...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3 ? Ôn tập chương 6 trang 148, 149 Sinh 12 Chân trời sáng tạo. Nhiều loài...
Bài 22. Thực hành: Xác định một số đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật trang 146, 147 Sinh 12 Chân trời...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6 bài 22. Thực hành: Xác định một số đặc trưng cơ bản...
Bài 21. Quần thể sinh vật trang 135, 136, 137 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Hình 21.1 cho thấy các con trâu rừng...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 135: MĐ, CH; Câu hỏi trang 136: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 137: LT...
Bài 20. Môi trường và các nhân tố sinh thái trang 128, 129, 130 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Cây vải (Litchi chinensis)...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 128: MĐ; Câu hỏi trang 129: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 130: CH; Câu hỏi...
Bài 19. Sự phát triển sự sống trang 122, 123, 124 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Ngày nay, sinh giới trên Trái Đất...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 122: MĐ, CH; Câu hỏi trang 124: CH; Câu hỏi trang 125: CH ,...
Bài 18. Sự phát sinh sự sống trang 119, 120, 121 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Quá trình phát sinh sự sống đã...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 119: MĐ, CH; Câu hỏi trang 120: LT, CH; Câu hỏi trang 121: CH, VD bài 18....
Bài 17. Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại trang 108, 109, 110 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Vì sao nói quần thể...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 108: MĐ, CH; Câu hỏi trang 109: CH 1, CH 2, CH 3; Câu...
Bài 16. Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài trang 104, 105, 106 Sinh 12 Chân trời sáng...
Trả lời Câu hỏi trang 104: MĐ; Câu hỏi trang 105: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 106: CH ; Câu hỏi...
Bài 15. Các bằng chứng tiến hóa trang 100, 101, 102 Sinh 12 Chân trời sáng tạo: Hoá thạch có ý nghĩa gì với...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 100: MĐ, CH; Câu hỏi trang 101: LT 1, CH , LT 2; Câu hỏi trang...
Kiểu phân bố của cây lúa có ý nghĩa như thế nào trong nông nghiệp?
Quan sát hình 1. Hướng dẫn giải Câu hỏi 3 trang 149 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo – Ôn tập chương...

Mới cập nhật

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song?
Xem xét nghĩa của các từ trong những câu đã cho để xác định các từ là thuật ngữ. Phân tích và giải Câu...
Trong các từ in đậm ở những câu dưới đây, từ nào được dùng với nghĩa của thuật ngữ? Vì sao?
Xem lại khái niệm thuật ngữ, dựa vào nghĩa để xác định. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 45 SGK...
Tìm và ghi lại những thông tin cơ bản về một loại phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến ở nơi có...
Vận dụng sự hiểu biết của em, đồng thời tham khảo qua sách báo. Hướng dẫn giải Câu 6 trang 45 SGK Ngữ văn...
(Câu hỏi 4, SGK) Nêu tác dụng của việc trích dẫn và đưa tên các tài liệu tham khảo vào văn bản Phương tiện...
Đọc kĩ văn bản. Trả lời Câu 5 trang 45 SGK Ngữ văn 7 tập 2 - Bài tập đọc hiểu: Phương tiện vận...
Đoạn trích trên nói về các phương tiện vận chuyển của những dân tộc nào? Họ sống ở vùng nào ở nước ta?
Đọc kĩ đoạn trích. Phân tích, đưa ra lời giải Câu 4 trang 44 SGK Ngữ văn 7 tập 2 - Bài tập đọc...
(Câu hỏi 3, SGK) Có những phương tiện vận chuyển nào được các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thế kỉ X –...
Đọc kĩ văn bản. Vận dụng kiến thức giải Câu 3 trang 44 SGK Ngữ văn 7 tập 2 - Bài tập đọc hiểu:...