SGK Sinh 12 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 12 SGK Sinh 12 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sinh 12 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Sinh 12 - Cánh diều.

Bài 21. Sinh thái học quần thể trang 120, 121, 122 Sinh 12 Cánh diều: Trong tự nhiên nhiều sinh vật cùng loài sống...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 120: MĐ, CH; Câu hỏi trang 121: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 122:...
Bài 20. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 114, 115, 116 Sinh 12 Cánh diều: Nêu một số ví dụ...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 114: MĐ, CH; Câu hỏi trang 115: CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi trang 116:...
Bài 19. Sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất và hình thành loài người trang 107, 108, 109 Sinh 12 Cánh...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 107: MĐ, CH ; Câu hỏi trang 108: LT; Câu hỏi trang 109: CH; Câu...
Bài 18. Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 2) trang 103, 104, 105 Sinh 12 Cánh diều: Quá trình tiến hóa hình...
Trả lời Câu hỏi trang 103: MĐ, CH ; Câu hỏi trang 104: CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi trang 105:...
Bài 17. Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 1) trang 97, 98, 99 Sinh 12 Cánh diều: Tại sao biến đổi về...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 97: MĐ, CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 98: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang...
Bài 16. Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài trang 93, 94, 95 Sinh 12 Cánh diều: Trong...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 93: MĐ, CH ; Câu hỏi trang 94: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 95: LT...
Bài 15. Bằng chứng tiến hóa trang 89, 90, 91 Cánh diều: Tại sao xác sinh vật, đặc điểm giải phẫu của sinh vật...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 89: MĐ, CH; Câu hỏi trang 90: CH; Câu hỏi trang 91: CH 1, LT, CH 2;...
Trong chăn nuôi, nuôi gà lấy trứng và nuôi gà lấy thịt thì tỉ ệl đực/cái trong đàn gà nên thay đổi như thế...
Lý thuyết điều chỉnh tỉ lệ giới tính. Giải chi tiết Câu hỏi Vận dụng trang 130 SGK Sinh 12 Chân trời sáng...
Nêu ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì và theo chu kì
Lý thuyết các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 128 SGK...
Vì sao mật độ cá thể là một đặc trưng của quần thể?
Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể (hoặc khối lượng các cá thể) trên một. Giải chi tiết...

Mới cập nhật

Bài tập viết trang 15 SBT Văn 7 – Cánh diều: Thế nào là bài văn kể về một sự việc có thật liên...
Trả lời Câu 1, 2, 3 giải Bài tập viết trang 15 sách bài tập Ngữ văn 7 - Cánh diều. Thế nào...
Bài tập tiếng Việt trang 14 SBT Văn 7 – Cánh diều: (Bài tập 1, SGK) Tìm và giải thích nghĩa của các từ...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập tiếng Việt trang 14 sách bài tập Ngữ văn 7 - Cánh...
Bài tập đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ trang 13 SBT Văn 7 – Cánh diều: 1, SGK) Câu chuyện được kể theo ngôi...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ trang 13 sách bài tập...
Bài tập đọc hiểu: Buổi học cuối cùng trang 12 SBT Văn 7 – Cánh diều: Phương án nào nêu đúng cách hiểu nhan...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6 giải Bài tập đọc hiểu: Buổi học cuối cùng trang 12 sách bài tập Ngữ...
Bài tập đọc hiểu: Người đàn ông cô độc giữa rừng trang 10 SBT Văn 7 – Cánh diều: 5, SGK) Qua đoạn trích,...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 giải Bài tập đọc hiểu: Người đàn ông cô độc giữa...
Bài mở đầu trang 5 SBT Văn 7 – Cánh diều: Phương án nào nêu đúng những loại văn bản lớn trong sách giáo...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, Câu 10, Câu 11, Câu 12, Câu 13,...