Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 22.9 trang 58 Sách bài tập Vật Lý 12: Một nguồn...

Bài 22.9 trang 58 Sách bài tập Vật Lý 12: Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần...

Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.. Bài 22.9 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 22. Sóng điện từ

22.9. Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.

a) Tính bước sóng của sóng này. Coi tốc độ sóng bằng 3.108 m/s.

b) Vectơ cường độ điện trường tại o có phương song song với trục Oz ; vectơ cảm ứng từ có phương song song với trục Ox của một hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz và có độ lớn 2.10-4T. Viết phương trình dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại O. Lấy pha dao động ban đầu bằng không.

c) Viết phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oỵ. Coi như biên độ của sóng không bị thay đổi khi lan truyền.

Hướng dẫn giải chi tiết

Quảng cáo

a) Theo bài  ra ta có \(\lambda  = {v \over f} = {{{{3.10}^8}} \over {{{10.10}^6}}} = 30m\)

b)  Tại O : E = E0cos 2\(\pi\)ft ⟹  E = 200cos2.107\(\pi\)t (V/m).

B = B0cos 2\(\pi\)ft ⟹ B = 2.10-4cos2.107\(\pi\)t (T).

c) Dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại một điểm M bất kì theo phương Oy được diễn tả bằng các phương trình :

E = E0cos 2\(\pi\)f(t – \(y\over{v}\)) ⟹  E = 200cos2.107\(\pi\)(t – \(y\over{3.10^-8}\)) (V/m).

B = B0cos 2\(\pi\)f(t – \(y\over{v}\)) ⟹  B = 2.10-4cos2.107\(\pi\)(t – \(y\over{3.10^-8}\)) (T).

Đó chính là phương trình truyền sóng điện từ theo phương Oy.