Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 41.13 trang 122 Sách BT Vật Lý 12: Hãy ghép các...

Bài 41.13 trang 122 Sách BT Vật Lý 12: Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để...

Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thàn những câu có nội dung đúng.. Bài 41.13 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 41 : Cấu tạo vũ trụ

41.13. Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thàn những câu có nội dung đúng.

A. Mặt Trời là một ngôi sao có màu vàng. Nhiệt độ mặt ngoài của nó và khoảng…

B. Sao Tâm trong chòm Thần Nông có màu đỏ. Nhiệt độ măt ngoài của n vào khoảng.

Quảng cáo

C. Sao Thiên Lang trong chòm Đại Khuyển có màu trắng. Nhiệt độ m;

ngoài của nó vào khoáng…    

D. Sao Rigel (nằm ở mũi giày của chòm Tráng Sĩ) có màu xanh lam. Nhiệ độ mặt ngoài của nó vào khoảng..

a) 30 000 K.      b) 10 000 K.      c) 6 000 K            d) 3 000 K.

Hướng dẫn giải

A – c; B – d; C – b; D – a