Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 41.14 trang 122 SBT Vật Lý 12: Ghép các phần A,...

Bài 41.14 trang 122 SBT Vật Lý 12: Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà...

Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà những câu có nội dung đúng.. Bài 41.14 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 41 : Cấu tạo vũ trụ

41.14 Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà những câu có nội dung đúng.

A. Thiên hà…          B. Punxa…           C. Quaza…             D. Hốc đen…

a)   là sao không phát sáng, cấu tạo bởi một loại chất có khối lượn; riêng cực kì lớn, đến nỗi nó hút cả các phôtôn ánh sáng, không ch thoá ra ngoài.

Quảng cáo

b)   là một hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân.

c)   là sao phát sóng vô tuyến rất mạnh, cấu tạo bàng nơtron. Nó có từ trườn mạnh và quay nhanh quanh một trục.

d)   là một loại thiên hà phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng V tuyến và tia X. Nó có thể là một thiên hà mới được hình thành.

Hướng dẫn giải

A- b; B – c; C – d; D – a