Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài VII.11 trang 118 SBT Vật Lý 12: Cho khối lượng của...

Bài VII.11 trang 118 SBT Vật Lý 12: Cho khối lượng của prôtôn...

Cho khối lượng của prôtôn . Bài VII.11 trang 118 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài tập cuối chương VII – Hạt nhân nguyên tử

VII.11. Hạt \(\alpha\) có khối lượng m\(\alpha\) = 4,0015 u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho khối lượng của prôtôn : mp = 1,0073 u của nơtron mn = 1,0087 u ,1u = 1,66055.10 -27 kg ; số A-vô-ga-đrô NA = 6,023.1023 mol .

Hướng dẫn giải chi tiết

Độ hụt khối ứng với một hạt nhân heli :

Quảng cáo

(2.1,0073 u + 2.1,0087 u) – 4,0015 u = 0,0305 u

Năng lượng toả ra khi tạo ra một hạt nhân heli ;

0,0305.931 = 28,3955 MeV

Năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli

28,3955.6,023.1023 = 171.1023 MeV.