Trang chủ Lớp 12 SGK Hóa 12 - Cánh diều Bài tập 4 trang 112 Hóa 12 Cánh diều: Xét thí nghiệm...

Bài tập 4 trang 112 Hóa 12 Cánh diều: Xét thí nghiệm sau: Cho mẩu kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch sulfuric acid loãng...

Dựa vào kiến thức về ăn mòn hóa học. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa 12 Cánh diều - Bài 16. Hợp kim - Sự ăn mòn kim loại.

Xét thí nghiệm sau:

a) Cho mẩu kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch sulfuric acid loãng.

b) Tiếp tục cho vài giọt dung dịch copper(II) sulfate vào ống nghiệm ở ý a) thì các bọt khí được tạo thành nhanh hơn.

Hãy cho biết mỗi giai đoạn trên xảy ra ở dạng ăn mòn nào. Giải thích.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào kiến thức về ăn mòn hóa học.

Answer - Lời giải/Đáp án

a) Cho mẩu kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch sulfuric acid loãng => xảy ra ăn mòn hóa học vì mẩu kẽm tác dụng trực tiếp với dung dịch oxi hóa.

b) Khi cho thêm dung dịch copper(II) sulfate vào ống nghiệm ở ý a) => xảy ra ăn mòn điện hóa học vì một pin điện hóa học đã được hình thành với kẽm là cực âm, đồng là điện cực dương nên tốc độ thoát khí xảy ra nhanh hơn.