Bài 16. Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại trang 105, 106, 107 Hóa 12 Cánh diều: Lưỡi cưa là bộ phận chính...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 105: MĐ, CH; Câu hỏi trang 106: LT, CH1, CH2, VD, Câu hỏi trang 107,...
Bài 15. Tách kim loại và tái chế kim loại trang 100, 101, 102 Hóa 12 Cánh diều: Việc lựa chọn phương pháp phù...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 100: MĐ, CH; Câu hỏi trang 101: CH, VD; Câu hỏi trang 102: LT, CH;...
Bài 14. Tính chất hóa học của kim loại trang 95, 96, 97 Hóa 12 Cánh diều: Ở nhiệt độ thường, những kim loại...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 95: MĐ, CH; Câu hỏi trang 96: TH, LT; Câu hỏi trang 97: TH1, LT,...
Bài 13. Cấu tạo và tính chất vật lý của kim loại trang 89, 90, 91 Hóa 12 Cánh diều: Ứng dụng trên dựa...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 89; Câu hỏi trang 90: LT, CH, Câu hỏi trang 91; Câu hỏi trang 92: LT1, LT2;...
Bài 12. Điện phân trang 83, 84, 85 Hóa 12 Cánh diều: Vì sao phải điện phân NaCl ở trạng thái nóng chảy để...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 83; Câu hỏi trang 84: CH, LT; Câu hỏi trang 85: TH1, TH2, CH1, VD,...
Bài 11. Nguồn điện hóa học trang 76, 77, 78 Hóa 12 Cánh diều: Hình 11.1 mô tả một số loại pin thường được...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 76; Câu hỏi trang 77: CH, LT; Câu hỏi trang 78: LT1, CH, LT2; Câu hỏi trang...
Bài 10. Thế điện cực chuẩn của kim loại trang 70, 71, 72 Hóa 12 Cánh diêu: Phản ứng hóa học thuộc loại phản...
Lời Giải Câu hỏi trang 70: MĐ, CH; Câu hỏi trang 71: LT1, LT2; Câu hỏi trang 73: CH, LT, Câu hỏi trang...
Bài tập 4 trang 112 Hóa 12 Cánh diều: Xét thí nghiệm sau: Cho mẩu kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch sulfuric acid...
Dựa vào kiến thức về ăn mòn hóa học. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa 12...
Bài tập 1 trang 112 Hóa 12 Cánh diều: Chỉ ra những điểm giống nhau giữa ăn mòn hóa học và ăn mòn điện...
Chỉ ra những điểm giống nhau giữa ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. Trả lời Câu hỏi Bài tập 1...
Câu hỏi Thực hành trang 111 Hóa 12 Cánh diều: Quan sát video thí nghiệm sau: Thí nghiệm ăn mòn kim loại và bảo...
Dựa vào kiến thức về ăn mòn hóa học. Lời giải Câu hỏi Thực hành trang 111 SGK Hóa 12 Cánh diều –...

Mới cập nhật

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?
Nước được vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên thân Lời giải bài tập, câu hỏi 32.2 - Bài 32. Thực hành:...
Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím. Sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu gì?
Nước và các chất khoáng được hút vào vận chuyển lên phía trên nhờ mạch gỗ Trả lời 32.1 - Bài 32. Thực...