Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần trang 202, Bởi vì 90%...
Bởi vì 90% năng lượng đều bị thất thoát qua hô hấp, chất thải của sinh vật, như vậy chỉ có 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn, vậy nên bậc dinh dưỡng càng cao t
Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn trang 199,...
Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.

Quảng cáo
Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa trang 195, Chu trình...
– Chu trình sinh địa hóa: Vật chất trong tự nhiên một phần đi vào các quần xã,qua các bậc dinh dưỡng rồi trở về môi trường, một phần vật chất lắng đọng.
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 trang 184, a – Bậc dinh...
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c trong hình 43.2.

Luyện tập

Tại sao có thể nói sự hình thành cơ cấu nông — lâm — ngư nghiệp của vùng góp phần tạo thế liên hoàn...
Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ - Tại sao có thể nói sự hình thành cơ cấu nông —...
Bài 3 trang 194 SGK Hóa 12 nâng cao, Người ta có thể điều chế Cr(III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat...
Bài 39. Một số hợp chất của crom - Bài 3 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao. Người ta có thể điều...
Bài 2.3 trang 10 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol...
Bài 2.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 4,65 kg.                   ...
Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Nêu cấu tạo của tụ điện và giải thích tại sao tụ điện không...
Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện cuộn cảm - Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Nêu...
Bài 1 trang 118 SGK hóa học 12, Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 1 trang 118 SGK hóa học 12. Xác...