Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh...
Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.
Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito – trang 197, Thực vật hấp thụ nito dưới dạng...
Qua sơ đồ 44.3 em hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito trong tự nhiên.
Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật – trang...
Quan sát hình 44.2 và các kiến thức sinh học đã học, em hãy cho biết:

Luyện tập

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 tiếng Anh 12 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 mới unit 2
Unit 2: Urbanisation - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 12 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh...
Bài 1.35 trang 22 sách bài tập – Hình học 12: Cho tứ diện đều ABCD. Gọi (H) là hình bát diện đều có...
Cho tứ diện đều ABCD. Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện đều...
Bài 3.71 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3; 1 ; 2) và mặt...
Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3; 1 ; 2) và mặt phẳng đi qua ba điểm A(1; 0; 11), B(0; 1;...
Câu 2 trang 66 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất
Bài 12. Amino axit - Câu 2 trang 66 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao . pH của dung dịch cùng nồng độ...
Bài 2 trang 97 sgk vật lý 12, Nếu cấu tạo và nguyên tắc
Động cơ không đồng bộ ba pha. - Bài 2 trang 97 sgk vật lý 12. Nếu cấu tạo và nguyên tắc 2. Nếu...