Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Báo cáo thực hành: Lai giống, Nội dung thí nghiệm…

Bài 14. Thực hành: Lai giống – Báo cáo thực hành: Lai giống. Nội dung thí nghiệm…  Nội dung thí nghiệm     a. Khử nhị

Nêu tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ sinh thái đó – trang 202, Vi khuẩn và...

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – Nêu tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ

Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần...

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các

Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh...

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển – Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô

Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito – trang 197, Thực vật hấp thụ nito dưới dạng...

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển – Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito – trang 197. Thực vật

Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật – trang...

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển – Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ

Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa...

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển – Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã

Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 –...

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái – Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b,

Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo – trang 189, Thành phần vô sinh: đất,...

Bài 42. Hệ sinh thái – Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo – trang 189. Thành phần vô sinh: đất,

Hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái – trang 187,...

Bài 42. Hệ sinh thái – Hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái – trang 187.

Luyện tập

Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000
Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000. Trong suốt thập kỉ 90, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh...
Bài 23 Trang 162 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tính trong các trường hợp sau:
Tính trong các trường hợp sau. Bài 23 Trang 162 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 4. Một số...
Câu 5.22 trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Có những cặp oxi hóa – khử sau
Có những cặp oxi hóa - khử sau. Câu 5.22 trang 37 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao - Bài 20. Dãy điện...
Test yourself 2 – trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 –...
Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 - trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới. Test yourself 2...
Câu 1.30 trang 16 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển...
Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng AB = 5km. Câu 1.30 trang 16 sách bài tập...