Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần trang 202, Bởi vì 90%...
Bởi vì 90% năng lượng đều bị thất thoát qua hô hấp, chất thải của sinh vật, như vậy chỉ có 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn, vậy nên bậc dinh dưỡng càng cao t
Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn trang 199,...
Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.
Quảng cáo


Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa trang 195, Chu trình...
– Chu trình sinh địa hóa: Vật chất trong tự nhiên một phần đi vào các quần xã,qua các bậc dinh dưỡng rồi trở về môi trường, một phần vật chất lắng đọng.
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 trang 184, a – Bậc dinh...
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c trong hình 43.2.

Luyện tập

Cho bảng số liệu: Dựa vào bảng số liệu và các tài liệu do học sinh sưu tầm và giáo viên cung cấp, hãy...
Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ - Cho bảng số liệu: Dựa vào bảng số liệu...
Bài 27.13 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta...
Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta không dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu...
Bài tập 2 trang 89 – SGK Hình học 12: Phương trình đường thẳng trong không gian
Bài tập 2 - Trang 89 - SGK Hình học 12: Phương trình đường thẳng trong không gian. 2. Viết phương trình tham số...
Truyện cổ tích là những giấc mơ đẹp, những khát vọng tự do, hạnh phúc và công bằng xã hội, ” Truyện cổ tích...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Truyện cổ tích là những giấc mơ đẹp, những khát vọng tự do, hạnh phúc và công...
Câu 4 trang 90 Giải tích 12:Tìm tập xác định của các hàm số
Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit....