Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần trang 202, Bởi vì 90%...
Bởi vì 90% năng lượng đều bị thất thoát qua hô hấp, chất thải của sinh vật, như vậy chỉ có 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn, vậy nên bậc dinh dưỡng càng cao t
Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn trang 199,...
Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.

Quảng cáo
Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa trang 195, Chu trình...
– Chu trình sinh địa hóa: Vật chất trong tự nhiên một phần đi vào các quần xã,qua các bậc dinh dưỡng rồi trở về môi trường, một phần vật chất lắng đọng.
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 trang 184, a – Bậc dinh...
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c trong hình 43.2.

Luyện tập

Phân tích đoạn thơ để thấy tình cảm của Chế lan Viên với nhân dân: Con gặp lại nhân dân con nhớ mãi ơn...
Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên - Phân tích đoạn thơ để thấy tình cảm của Chế lan Viên với nhân dân:...
Bài 8 trang 45 SGK Hình học 12 Nâng cao, Cho tứ diện ABCD với AB = CD = c, AC = BD =...
Cho tứ diện ABCD với AB = CD = c, AC = BD = b, AD = BC = a. a) Tính diện tích mặt...
Câu 2.78 trang 83 SBT Giải Tích Nâng cao lớp 12: Vẽ đồ thị các hàm số sau:
Vẽ đồ thị các hàm số sau:. Câu 2.78 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 5 6. Hàm...
Bài 4 trang 142 Vật lý lớp 12, Dây tóc bóng đèn điện
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại - Bài 4 trang 142 sgk Vật lý lớp 12. Dây tóc bóng đèn điện ...
Bài 1, 2 trang 203 SGK Sinh 12, Bài 1.Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái?Bài...
Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái - Bài 1, 2 trang 203 SGK Sinh 12. Bài...