Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 2 trang 213 Lý 12 Nâng cao, Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Bài 41. Tia X. Thuyết điện tử ánh sáng thang sóng điện từ - Câu 2 trang 213 SGK Vật Lý 12 Nâng cao....
Bài 1 – Trang 15 – SGK Hóa 12, Xà phòng là gì ?
Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12. Xà phòng...
Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập Hóa 12 NC Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó
Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là. Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa...
Bài 26 trang 59 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’
Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ . Bài 26 trang 59 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài 2 3...
Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản - Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12. Em hiểu thế nào...