Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito – trang 197, Thực vật hấp thụ nito dưới dạng...
Em hãy nêu 1 số biện pháp sinh học làm tăng lượng đạm trong đất để nâng cao năng suất cây trồng và cải tạo đất...
Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật – trang...
– Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và đất?...

Luyện tập

Bài 13 trang 82 SGK Hình học 12 Nâng cao, Tìm toạ độ tâm và tính bán kính của mỗi mặt cầu sau đây...
Tìm toạ độ tâm và tính bán kính của mỗi mặt cầu sau đây . Bài 13 trang 82 SGK Hình học 12 Nâng...
Bài 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 trang 57 sách bài tập (SBT) Hóa 12: 6.19.Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim
6.19.Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiém thổ có số electron hoá trị là . Bài 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,...
Em hãy phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình,...
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi - Em hãy phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng...
Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào...
Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào...
Soạn bài Rừng xà nu trang 37 SGK Văn 12 tập 2 – Văn lớp 12
Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành - Soạn bài Rừng xà nu trang 37 SGK Ngữ Văn 12 tập 2. Đặt tên cho...