Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 119 – vật lí 12, Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản
Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Bài 1 trang 119 - sgk vật lí 12. Hãy nêu bốn nguyên...
Nghị luận vấn đề rác thải với môi trường, Thành ngữ Việt Nam có câu“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”.Vậy mà“ ngôi...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nghị luận vấn đề rác thải với môi trường. Thành ngữ Việt Nam có câu :“Nhà sạch...
Bài 90 trang 139 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng d với mặt phẳng
Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng d với mặt phẳng (P) có phương trình : Bài 90 trang 139 Sách...
Câu hỏi 1 trang 43 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Câu hỏi 1 trang 43 SGK Hình học 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Mặt cầu ...
Bài 3 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên...
Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên R. Bài 3 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng...