Quảng cáo

Luyện tập

Bài 15 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Hỏi trọng tâm của tam giác ABC biểu diễn số phức...
Hỏi trọng tâm của tam giác ABC biểu diễn số phức nào?. Bài 15 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng...
Bài 3 trang 18 giải tích 12: Chứng minh rằng hàm số y = √|x| không có đạo hàm tại x=0
Bài 3 trang 18 sách sgk giải tích 12: Bài 2. Cực trị của hàm số. Chứng minh rằng ...
Bài 6 SGK trang 126 Hóa 12 nâng cao, Hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm: Ngâm một lá Zn nhỏ, tinh khiết trong...
Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại - Bài 6 SGK trang 126 hóa học 12 nâng cao. Hãy giải thích...
Câu 2.104 trang 87 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải các phương trình sau:
Giải các phương trình sau:. Câu 2.104 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 7. Phương trình mũ và...
Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ: Lời khen ngợi phải chân thực, thích hợp, xúc động....
Nghị luận xã hội lớp 12 - Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ.. Lời khen ngợi...