Quảng cáo


Luyện tập

Bài 4 trang 194 SGK Hóa 12 nâng cao, Viết phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử (dạng phân tử...
Bài 39. Một số hợp chất của crom - Bài 4 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao. Viết phương trình hóa học...
Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000
Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Chính sách đối ngoại của Mĩ từ...
Bài 10 trang 133 sgk Vật lý lớp 12, Trong một thí nghiệm Y-âng
Giao thoa ánh sáng - Bài 10 trang 133 sgk Vật lý lớp 12. Trong một thí nghiệm Y-âng ...
Bài 7.132 trang 94 sách bài tập Hóa 12: Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(III) oxit, nitơ và
Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(III) oxit, nitơ và nước. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết...
Bài 2 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao), Xác định phần thực và phần thực của các số sau:
Xác định phần thực và phần thực của các số sau. Bài 2 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao)...