Quảng cáo


Luyện tập

Bài 33.18 trang 97 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên...
Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức. Bài 33.18 trang...
Phân tích Giá trị nhân văn trong vợ chồng A Phủ, Vợ chồng A Phủ là tác phẩm trong tập Truyện Tây Bắc của...
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - Phân tích Giá trị nhân văn trong vợ chồng A Phủ. Vợ chồng A Phủ là...
Một câu triết học nói: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là...
Hai đứa trẻ - Thạch Lam - Một câu triết học nói: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì...
Phân tích những nét đẹp trong suy nghĩ và ứng xử của bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải,...
- Phân tích những nét đẹp trong suy nghĩ và ứng xử của bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của...
Bài 17-18.1, 17-18.2 trang 45 SBT Vật Lý 12: Hãy chọn phát biểu đúng.Máy phát điện xoay chiều được tạo
Hãy chọn phát biểu đúng.Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượng. Bài 17-18.1, 17-18.2 trang 45 Sách bài...