Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5 trang 153 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn...
Bài 28. Kim loại kiềm - Bài 5 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.. Ion Na+ có tồn tại hay không,...
Câu 3 trang 105 SGK Sinh học 12 nâng cao: Vi tiêm là phương pháp thông dụng nhất trong kĩ thuật chuyển gen ở...
Câu 3 trang 105 SGK Sinh học 12 nâng cao. Vi tiêm là phương pháp thông dụng nhất trong kĩ thuật chuyển gen ở...
Bài 5 trang 25 sgk vật lí 12, Xét một vectơ quay
Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN - Bài 5 trang 25 sgk vật...
Bài 8 trang 143 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào...
Bài 8 trang 143 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào...
Bài 6 trang 123 SGK Hình học 12 Nâng cao, Cho hình lục giác đều ABCDEF cạnh a. Tính thể tích hình tròn xoay...
Cho hình lục giác đều ABCDEF cạnh a. a) Tính thể tích hình tròn xoay sinh bởi lục giác đó khi quay quanh đường thẳng...