Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 35,36,37,38,39 trang 99 SBT Sinh 12: Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại
Bài tập trắc nghiệm 35,36,37,38,39 trang 99 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12: Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại cảnh có...
Bài 2 trang 84 sgk giải tích 12: Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 2 trang 84 sgk giải tích 12: Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit. Bài 2. Giải các phương trình mũ: ...
Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam; hướng di chuyển...
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa...
Bài 6.15 trang 56 sách bài tập Hoá học 12: Ion Na+ có bị khử hay không khi thực hiện các phản ứng sau ...
Ion Na+ có bị khử hay không khi thực hiện các phản ứng sau : a) Điện phân NaOH nóng chảy ? . Bài 6.15 trang...
Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.
Cơ cấu ngành công nghiệp - Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.. Cơ...