Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Vài nét về Nguyễn Khuyến, I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 mất năm 1909, lúc nhỏ tên là Thắng, sau...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Vài nét về Nguyễn Khuyến. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 mất năm...
Câu C1 trang 255 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Hãy tính độ co chiều dài
Bài 50. Thuyết tương đối hẹp - Câu C1 trang 255 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hãy tính độ co chiều dài ...
Bài 4, 5 trang 74 Sinh 12, Bài 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể nào trong số các quần thể...
Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo) - Bài 4, 5 trang 74 SGK Sinh 12. Bài 4. Hãy chọn...
Hình tượng nghệ thuật trung tâm của truyện, kí trong văn học thời kì 1945-1975, Truyện kí của ta ưong ba thập kỉ 1945...
Nghị luận văn học lớp 12 - Hình tượng nghệ thuật trung tâm của truyện, kí trong văn học thời kì 1945-1975. Truyện kí...
Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người, Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao khó khăn mà ta...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người. Trong cuộc sống của chúng ta,...