Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12

Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống...

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ...

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Vì

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Tại

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Nêu

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở...

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Hãy

Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Khi

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Khi

Luyện tập

Bài 2 trang 43 sách sgk giải tích 12: Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 2 trang 43 sách sgk giải tích 12: Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Khảo...
Bài 5.9 trang 15 SBT Vật Lý 12: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt
Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là. Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập (SBT)...
Project – trang 57 Unit 4 tiếng anh 12 mới, Vận dụng kiến thức để làm các bài tập trong phần Project – trang...
Unit 4: The mass media - Project - trang 57 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới. Vận dụng kiến thức để làm các...
Cảm nhận về tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc trong bai Tây Tiến, Ai đã từng là người lính,...
Tây Tiến - Quang Dũng - Cảm nhận về tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc trong bai Tây Tiến....
Xác định cách nối dây của mỗi tải thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối như vậy...
Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha - Câu 4 trang 94 SGK Công nghệ 12. Xác định cách nối dây của mỗi...