Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Câu 3 trang 236 Sinh 12 nâng cao: Tại sao có thể nói cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của...
Câu 3 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao. Các mối quan hệ này liên quan đến chọn lọc tự nhiên.. Bài 56:...
Câu 2.130 trang 92 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Giải thích tại sao.. Câu 2.130 trang 92 sách bài tập...
Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học trang 91 SGK Văn 12 tập 1 – Văn lớp 12
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học - Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học trang...
Câu 2 trang 266 SGK Lý 12 Nâng cao, Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa
Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối - Câu 2 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Đồng...
Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của...
Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản - Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12. Em hiểu thế nào...