Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Xét phản ứng phân hạch urani
Bài 56. Phản ứng phân hạch - Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Xét phản ứng phân hạch urani Bài...
Câu 2 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Quang phổ vạch được phát ra khi
Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ - Câu 2 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Quang phổ vạch được...
Bài 1, 2 trang 26 SGK Sinh 12, Bài 1.Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.
Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Bài 1, 2 trang 26 SGK Sinh 12. Bài 1.Mô...
Có ý kiến cho rằng: Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ trong thời kì ác liệt của cuộc...
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi - Có ý kiến cho rằng: Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông...
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn cảnh lịch sử và...