Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12

Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống...
Nếu ta không làm thay đổi tham số bảo vệ (như mật khẩu truy cập, khóa mã thông tin…) thì sớm hay muộn các thông tin đó trở thành phổ cập và không còn tác dụng bảo vệ. Ví dụ,...
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Tuân thủ nghiêm chỉnh các quiđịnh bảo mật của hệ thống như:...
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung...
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Chi phí phần cứng giảm do chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị CSDL....
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Một trong những lúc cần kết xuất thông tin là khi muốn tìm CDchứa bài hát nào đó hoặc muốn biết là trong thư viện CD của mình đã có bài hát đó chưa. Ví dụ, chuẩn bị đón giao thừa,...
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Thông tin trong CSDL nói trên cần phải được cập nhật khi:...

Luyện tập

Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng...
Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng...
Bài 3.66 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy lầ hình thoi ABCD, AC cắt...
Cho hình chóp S.ABCD có đáy lầ hình thoi ABCD, AC cắt BD tại gốc tọa độ O. Biết A(2; 0; 0), B(0; 1;...
Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12: Biện luận theo m số cực trị của hàm số
Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị...
Bài 5 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao, a) Cho ví dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi...
Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime - Bài 5 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.. a) Cho ví dụ...
Câu 6.11 trang 49 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng
Chọn đáp án đúng. Câu 6.11 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 29. Một số hợp chất quan trọng...