Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Quảng cáo


Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của...
Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định - Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý...
Bài 95 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải phương trình:
Giải phương trình: . Bài 95 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao - Ôn tập chương II - Hàm số lũy thừa...
Bài 8 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao , Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và xác định kim...
Bài 46. Luyện tập - Bài 8 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao . Viết phương trình hóa học cho phản...
Bài 7.11 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng
Chọn đáp án đúng. Bài 7.11 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. - Bài 39. Một số hợp chất của...
Câu 11.12 trang 64 SBT Lý 12 Nâng cao: Để lắp một máy thu thanh đơn giản, bạn Lan đã vẽ một sơ đồ...
Để lắp một máy thu thanh đơn giản, bạn Lan đã vẽ một sơ đồ như Hình 11.11. Hãy phát hiệ giúp bạn Lan...