Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo - Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12. Em hãy chọn câu...
Bài 3.62 trang 133 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 có cạnh bằng 1. Gọi M, N,...
Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 có cạnh bằng 1. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BB1, CD. A1D1....
Bài 26 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a...
Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng. Bài 26 trang 90 SGK Đại số và...
Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập Hóa 12 NC Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó
Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là. Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa...
Câu 1.35 trang 17 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức
Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến . Câu 1.35...