Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Quảng cáo


Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Bài 8.8,8.9, 8.10 trang 97 sách bài tâp (SBT) Hóa 12:8.Không thể nhận biết các khí C02, S02 và 02 đựng trong các
8.8.Không thể nhận biết các khí C02, S02 và 02 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng. Bài 8.8,8.9, 8.10 trang 97...
Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc-Nam ?
Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc-Nam ?....
Bài 3.56 trang 132 sách bài tập – Hình học 12: Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm...
Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt M0(x0 ;y0; z0) và M1(x1, y1, z1). Bài...
Câu 4.24 trang 208 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Tìm các số phức, biết rằng z = 3 – 4i
Tìm các số phức , biết rằng z = 3 – 4i. Câu 4.24 trang 208 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12...
Bài 7 trang 55 – Lý 12, Chọn câu đúng.
Đặc trưng vật lí của âm - Bài 7 - Trang 55 - SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng. ...