Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12

Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống...

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ...

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Vì

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Tại

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Nêu

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở...

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Hãy

Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Khi

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Khi

Luyện tập

Bài 2.37 trang 16 sách bài tập Hóa 12: Hợp chất X có công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều...
Hợp chất X có công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều chế từ glucozơ. . Bài 2.37 trang 16 sách bài...
Bài 4 – Trang 40 – SGK Vật lý 12, Viết phương trình sóng.
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Bài 4 - Trang 40 - SGK Vật lý 12. Viết phương trình sóng. 4. Viết...
Writing – trang 17 Unit 2 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Writing – trang 17
Tổng hợp các phần bài tập trong phần Writing - trang 17 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới. Writing -...
Cảm nhận đoạn thơ : Ta về, mình có nhớ ta… Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung: khổ thơ ôm chứa niềm...
Việt Bắc - Tố Hữu - Cảm nhận đoạn thơ sau trong bài “Việt Bắc" của Tố Hữu: Ta về, mình có nhớ ta......
Bài 3 trang 82 sgk Hóa 12, Bài 3. Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết...
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại - Bài 3 trang 82 sgk hoá học 12....