Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Quảng cáo


Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào,Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong chiến đấu...
Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào,Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong chiến đấu...
Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α)
Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d.a)...
Câu 2 trang 164 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Máy phát điện xoay chiều
Bài 30. Máy phát điện xoay chiều - Câu 2 trang 164 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Máy phát điện xoay chiều ...
Việt Bắc thể hiện rất đậm đà tính dân tộc trong nghệ thuật thơ Tố Hữu, “Từ cuộc sống hiện đại, thơ anh ngày...
Việt Bắc - Tố Hữu - Việt Bắc thể hiện rất đậm đà tính dân tộc trong nghệ thuật thơ Tố Hữu. “Từ cuộc...
Bài 8 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao, Cho Cu tác dụng với dung dịch
Bài 19. Kim loại và hợp kim - Bài 8 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao. Cho Cu tác dụng với...