Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30. 5, 30.6 trang 83 Sách BT Vật Lý 12: Trong hiên tượng nào dưới đây có thể xảy
Trong hiên tượng nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện ? Ánh sáng mặt trời chiếu vào ?. Bài 30.1,...
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965). Bước vào thực hiện kế...
Bài 6 trang 161 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm...
Bài 30. Kim loại kiềm thổ - Bài 6 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Câu nào sau đây diễn tả...
Bài 9 trang 52 SGK Hình học 12: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH
Bài 9 trang 52 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II - Mặt nón mặt trụ mặt cầu. Cho tam giác đều ABC...
Câu 4 trang 161 Sinh 12 nâng cao: Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
Câu 4 trang 161 SGK Sinh học 12 nâng cao. Vì sao nói các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối? Tìm...