Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Bài 9.21 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Ozon khi nào thì có lợi và có hại đối với sức khỏe con
Ozon khi nào thì có lợi và có hại đối với sức khỏe con người?. Bài 9.21 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa...
Câu 2 trang 161 Sinh 12 nâng cao: Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
Câu 2 trang 161 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lời giải chi tiết Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích...
Bài 2.17 trang 8 bài tập SBT Vật Lý 12: Một con lắc lò xo dao động điều hoà.
Một con lắc lò xo dao động điều hoà.. Bài 2.17 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 - Bài 2. Con...
Phân tích bài thơ Đất Nước, Đất nước” là một trong những bài thơ hay nói về khát vọng yêu nước trong mỗi một...
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Phân tích bài thơ Đất Nước. Đất nước” là một trong những bài thơ hay nói về...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 Sách bài tập Vật Lý 12: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một...
Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu...