Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12

Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống...
– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ...
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu
Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu
– Ngăn chặn các truy cập không được phép;
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Luyện tập

Bài V.15 trang 81 bài tập SBT Vật Lý 12: Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn màu vào hệ thống hai khe...
Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn màu vào hệ thống hai khe của thí nghiộm Y-âng về giao thoa ánh sáng....
Câu 10.3 trang 60 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất
Chọn câu đúng Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất bằng. Câu 10.3 trang 60 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao -...
Bài 46 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao: Hỏi 10 gam Pu239 sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ...
Cho biết chu kì bán hủy của chất phóng xạ Plutôni Pu239 là 24360 năm (tức là một lượng Pu239 sau 24360 năm phân...
Câu C4 trang 276 Lý 12 Nâng cao, Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng...
Bài 54. Phản ứng hạt nhân - Câu C4 trang 276 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Áp dụng các định luật bảo toàn,...
Câu 2.116 trang 89 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Giải các hệ phương trình sau
Giải các hệ phương trình sau . Câu 2.116 trang 89 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 8. Phương trình...