Mới cập nhật

Bài 12. Tạo biểu mẫu trang 67, 68, 69 Tin học 12 Kết nối tri thức: Điểm khác biệt giữa radio, checkbox và select...
Xác định mục tiêu muốn hiển thị trên trang web. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 67: KĐ, HĐ; Câu hỏi...
Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web trang 62, 63, 64 Tin học 12 Kết nối...
Có rất nhiều điều làm người đọc cảm thấy hứng thú hơn khi xem các trang web so với đọc sách như: tính...
Bài 10. Tạo liên kết trang 57, 58, 59 Tin học 12 Kết nối tri thức: Em hãy nêu những điểm khác biệt khi...
So sánh thông tin trên các trang web và thông tin trên báo giấy. Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 57:...
Bài 9. Tạo danh sách, bảng trang 52, 53, 54 Tin học 12 Kết nối tri thức: Theo em, khi trang web chỉ toàn...
Khi trang web chỉ toàn các đoạn văn thì cần. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 52: KĐ, HĐ; Câu...
Bài 8. Định dạng văn bản trang 46, 47, 48 Tin học 12 Kết nối tri thức: Cho hai đoạn văn bản như Hình...
Dùng thường thức cơ bản và phổ biến của mọi người để nhận xét. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 46: KĐ, HĐ;...
Bài 7. HTML và cấu trúc trang web trang 39, 40, 41 Tin học 12 Kết nối tri thức: Các trang web thực chất...
Tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa. Phân tích và giải Câu hỏi trang 39: KĐ, HĐ; Câu hỏi trang 41: CH1,...
Sửa lại mã nguồn của trang web đã viết trong Nhiệm vụ 2, Bài 11 để thêm một liên kết cho cụm từ Đăng...
Tìm lại bài tập đã viết. Hướng dẫn giải Câu hỏi Vận dụng 2 trang 70 SGK Tin học 12 Cánh diều -...
Tạo một biểu mẫu đăng kí thành viên câu lạc bộ. Sử dụng các phần tử phù hợp để tạo form
Sử dụng các phần tử phù hợp để tạo form. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi Vận dụng 1 trang 70...
Lần lượt tạo các loại phần tử form và các phần tử input với những loại dữ liệu khác nhau và liệt kê ra...
Các loại phần tử form: form cơ bản, form có phần tử select, form với textarea. Hướng dẫn giải Câu hỏi Luyện tập...
Hãy viết câu lệnh để thêm một nút có tên “Quên mật khẩu” vào biểu mẫu. Xác định câu lệnh muốn thêm vào
Xác định câu lệnh muốn thêm vào. Trả lời Câu hỏi 2 trang 69 SGK Tin học 12 Cánh diều - Bài 12....