Vật lý lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao
Để học tốt Lý lớp 12 nâng cao, trả lời câu hỏi, giải bài tập SGK Vật Lý lớp 12 nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ CHƯƠNG III. SÓNG CƠ Chương IV. Dao động và sóng điện từ CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG CHƯƠNG VII . LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHƯƠNG VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHƯƠNG X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Luyện tập

Phân tích vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, Để tiễn người lính Tây Tiến...
Tây Tiến - Quang Dũng - Phân tích vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng....
Bài 44 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chứng minh:
Chứng minh. Bài 44 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 4. Số e và loogarit tự nhiên...
Quan niệm của anh chị về Văn hóa ứng xử. Nêu vài hiện tượng ứng xử mà anh (chị) cho là hợp lí và...
- Quan niệm của anh chị về Văn hóa ứng xử. Nêu vài hiện tượng ứng xử mà anh (chị) cho là hợp...
Bài 33.18 trang 97 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên...
Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức. Bài 33.18 trang...
Bài 1.25 trang 21 sách bài tập – Hình học 12: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở...
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC = AA’. Hãy chia lăng trụ đó...