Vật lý lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao
Để học tốt Lý lớp 12 nâng cao, trả lời câu hỏi, giải bài tập SGK Vật Lý lớp 12 nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ CHƯƠNG III. SÓNG CƠ Chương IV. Dao động và sóng điện từ CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG CHƯƠNG VII . LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHƯƠNG VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHƯƠNG X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
Câu 1 trang 316 SGK Lý 12 Nâng cao, Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào...
Bài 1. Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?
Câu C1 trang 315 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tính tốc độ lùi ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai...
C1. Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng.
Câu 2 trang 311 Lý 12 Nâng cao, Đường kính của một thiên hà vào cỡ
Bài 2. Đường kính của một thiên hà vào cỡ
Câu 1 trang 311 Lý lớp 12 Nâng cao, Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?
Bài 1. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?
Câu C2 trang 309 SGK Lý 12 Nâng cao, Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà...
C2. Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà nào?

Quảng cáo
Câu C1 trang 306 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban đêm có màu sắc khác...
C1. Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban đêm có màu sắc khác nhau không? Theo em, màu sắc của sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái sao?
Câu 2 trang 305 SGK Lý 12 Nâng cao, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính...
Bài 2. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng
Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?
Bài 1. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?
Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao, Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau...
Bài 2. Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

Luyện tập

Tóm tắt Vợ nhặt – Kim Lân, Giữa lúc xóm ngụ cư xơ xác, tiêu điều trong nạn đói đầu năm 1945, vào một...
Vợ nhặt - Kim Lân - Tóm tắt Vợ nhặt – Kim Lân. Giữa lúc xóm ngụ cư xơ xác, tiêu điều trong nạn...
Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Ở nước ta đã hình thành các vùng động...
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn cảnh lịch sử và...
Câu 2 trang 167 Sinh lớp 12 nâng cao: Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như...
Câu 2 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li ...
Bài 4 trang 142 Vật lý lớp 12, Dây tóc bóng đèn điện
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại - Bài 4 trang 142 sgk Vật lý lớp 12. Dây tóc bóng đèn điện ...