Vật lý lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao
Để học tốt Lý lớp 12 nâng cao, trả lời câu hỏi, giải bài tập SGK Vật Lý lớp 12 nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ CHƯƠNG III. SÓNG CƠ Chương IV. Dao động và sóng điện từ CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG CHƯƠNG VII . LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHƯƠNG VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHƯƠNG X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Câu 2 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Các loại vạch quang phổ của các thiên hà

Bài 61. Thuyết Bigbang – Câu 2 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Các loại vạch quang phổ của các thiên hà Bài

Câu 1 trang 316 SGK Lý 12 Nâng cao, Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất...

Bài 61. Thuyết Bigbang – Câu 1 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất

Câu C1 trang 315 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tính tốc độ lùi ra xa của một thiên...

Bài 61. Thuyết Bigbang – Câu C1 trang 315 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính tốc độ lùi ra xa của một thiên hà

Câu 2 trang 311 Lý 12 Nâng cao, Đường kính của một thiên hà vào cỡ

Bài 60. Sao. Thiên hà – Câu 2 trang 311 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Đường kính của một thiên hà vào cỡ Bài

Câu 1 trang 311 Lý lớp 12 Nâng cao, Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

Bài 60. Sao. Thiên hà – Câu 1 trang 311 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây? Bài

Câu C2 trang 309 SGK Lý 12 Nâng cao, Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình...

Bài 60. Sao. Thiên hà – Câu C2 trang 309 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997

Câu C1 trang 306 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban...

Bài 60. Sao. Thiên hà – Câu C1 trang 306 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban

Câu 2 trang 305 SGK Lý 12 Nâng cao, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo...

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời – Câu 2 trang 305 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào...

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời – Câu 1 trang 305 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Đường kính Trái Đất ở xích đạo

Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao, Điện tích của mỗi quac là một trong số...

Bài 58. Các hạt sơ cấp – Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Điện tích của mỗi quac là một trong

Luyện tập

Bài 4 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa thiên nhiên vùng...
Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa thiên nhiên vùng đồi núi Đông Bắc và thiên nhiên vùng đồi núi Tây...
Bài 9.4 trang 102 sách bài tập Hóa 12: Tại sao khi điện phân A1203 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cầi
Tại sao khi điện phân A1203 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cầi phải thêm criolit ?. Bài 9.4 trang 102 sách...
Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng.
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng - Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến...
Câu 2.133 trang 92 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tính đạo hàm của các hàm số sau trên tập xác định của
Tính đạo hàm của các hàm số sau trên tập xác định của nó:. Câu 2.133 trang 92 sách bài tập Giải tích 12...
Câu C2 trang 203 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Điều chỉnh cho ngọn lửa bếp ga
Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ - Câu C2 trang 203 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Điều chỉnh cho ngọn...