Vật lý lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao
Để học tốt Lý lớp 12 nâng cao, trả lời câu hỏi, giải bài tập SGK Vật Lý lớp 12 nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ CHƯƠNG III. SÓNG CƠ Chương IV. Dao động và sóng điện từ CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG CHƯƠNG VII . LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHƯƠNG VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHƯƠNG X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Câu 1 trang 316 SGK Lý 12 Nâng cao, Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất...
Bài 1. Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?
Câu C1 trang 315 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tính tốc độ lùi ra xa của một thiên...
C1. Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng.
Câu 2 trang 311 Lý 12 Nâng cao, Đường kính của một thiên hà vào cỡ
Bài 2. Đường kính của một thiên hà vào cỡ
Câu 1 trang 311 Lý lớp 12 Nâng cao, Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?
Bài 1. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?
Câu C2 trang 309 SGK Lý 12 Nâng cao, Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình...
C2. Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà nào?
Câu C1 trang 306 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban...
C1. Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban đêm có màu sắc khác nhau không? Theo em, màu sắc của sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái sao?
Câu 2 trang 305 SGK Lý 12 Nâng cao, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo...
Bài 2. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng
Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào...
Bài 1. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?
Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao, Điện tích của mỗi quac là một trong số...
Bài 2. Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

Luyện tập

Truyền thống của việc tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, Bước sang thế kỉ XXI, cuộc sống có nhiều đổi mới...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Truyền thống của việc tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Bước sang thế kỉ...
Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động, Khi mỗi người trong chúng ta làm một việc tốt, bất kể là...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động. Khi mỗi người trong chúng ta...
Bài 6 trang 153 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và...
Bài 28. Kim loại kiềm - Bài 6 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.. Hãy chọn 2 kim loại khác nhau,...
Bài 7 trang 181 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch...
Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm - Bài 7 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Cho 150...
Phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân), I. Mở bài: – Là một nhà...
Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân - Phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà”...