Trang chủ Bài học Bài 21. Dao động điện từ

Bài 21. Dao động điện từ

Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao: Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm
Bài 4. Một mạch dao động LC có năng lượng là \({36.10^{ – 6}}J\) và điện dung của tụ điện C là \(2,5\mu F.\)Tìm năng lượng tập trung tại cuô
Câu 3 trang 123 Lý lớp 12 Nâng cao: Tìm độ tự cảm và biểu thức cho điện tích của tụ
Bài 3. Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là \(5\mu F\), cường độ tức thời của dòng điện là\(i = 0,05\sin 2000t(A).\)Tìm độ tự ca
Câu 2 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Dao động điện từ trong mạch dao động dao động LC là quá trình
Bài 2. Dao động điện từ trong mạch dao động dao động LC là quá trình
Câu 1 trang 123 SGK Lý 12 Nâng cao, Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm trên Hình 21.3, ta có
Bài 1. Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm trên Hình 21.3, ta có :

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...