Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 47 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Bài 1 trang 47 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 8+3...

Giải bài 1 trang 47 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bảng cộng

Câu hỏi: Tính nhẩm

8 + 3                      9 + 5                       4 + 9

4 + 7                      6 + 7                       5 + 8

Quảng cáo

Giải:

8 + 3 = 11                      9 + 5 = 14                      4 + 9 = 13

4 + 7 = 11                      6 + 7 = 13                      5 + 8 = 13