Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 39 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền số...

Bài 2 trang 39 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền số thích hợp...

Giải bài 2 trang 39 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép cộng có tổng bằng 10

Câu hỏi: Số?

7 + .?. = 10

9 + .?. = 10

10 = 8 + .?.

Quảng cáo

10 = 6 + .?.

Giải: 

7 + 3 = 10                           10 = 8 + 2

9 + 1 = 10                           10 = 6 + 4