Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 40 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Bài 2 trang 40 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 9 + 4...

Giải bài 2 trang 40 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 9 cộng với một số

Câu hỏi: Tính nhẩm

9 + 4            9 + 6            9 + 3            9 + 2

9 + 7          9 + 9            9 + 5            9 + 8

Quảng cáo

Giải: 

9 + 4 = 13            9 + 6 = 15            9 + 3 = 12            9 + 2 = 11

9 + 7 = 16            9 + 9 = 18            9 + 5 = 14            9 + 8 = 17