Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 55 Toán 2 chân trời sáng tạo: Ba cúc...

Bài 2 trang 55 Toán 2 chân trời sáng tạo: Ba cúc áo (nút áo) nào cùng nằm trên một đường thẳng?...

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ba điểm thẳng hàng

Câu hỏi: Ba cúc áo (nút áo) nào cùng nằm trên một đường thẳng?

Giải: