Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 64 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính...

Bài 2 trang 64 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 13-5...

Giải bài 2 trang 64 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 13 trừ đi một số

Câu hỏi: Tính nhẩm

13 – 5               13 – 4              13 – 6

13 – 8              13 – 7              13 – 9

Quảng cáo

Giải:

13 – 5 = 8              13 – 4 = 9              13 – 6 = 7

13 – 8 = 5              13 – 7 = 6              13 – 9 = 4