Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 66 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính...

Bài 2 trang 66 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Câu hỏi: Tính nhẩm

14 – 5                17 – 9                14 – 8

15 – 8                16 – 7                 18 – 9

Quảng cáo

Giải:

14 – 5 = 9                17 – 9 = 8                14 – 8 = 6

15 – 8 = 7                16 – 7 = 9                18 – 9 = 9