Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 84 Toán 2 chân trời sáng tạo: Các bạn...

Bài 2 trang 84 Toán 2 chân trời sáng tạo: Các bạn thu gom vỏ hộp sữa để làm đồ trưng bày...

Giải bài 2 trang 84 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục

Câu hỏi: Các bạn thu gom vỏ hộp sữa để làm đồ trưng bày. Tổ 1 thu gom được 35 vỏ hộp sữa, tổ 2 thu gom được 55 vỏ hộp sữa. Hỏi cả 2 tổ thu gom được bao nhiêu vỏ hộp sữa?

Giải: 

Cả hai tổ thu được số vỏ hộp sữa là:

Quảng cáo

35 + 55 = 90 ( vỏ)

Đáp số: 90 vỏ hộp sữa