Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 96 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 2 trang 96 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Quan sát các phép tính sau...

Giải bài 2 trang 96 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Quan sát các phép tính sau

44 + 48                68 – 17                80 – 25                31 + 9

a, Xác định các phép tính có nhớ

b, Đặt tính rồi tính

Quảng cáo

Giải: 

a) Các phép tính có nhớ là: 44 + 48; 80 – 25

b) Đặt tính rồi tính