Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 44 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính để...

Bài 3 trang 44 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính để tìm mèo con cho mèo mẹ...

Giải bài 3 trang 44 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số

Câu hỏi: Tính để tìm mèo con cho mèo mẹ

Giải: