Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 61 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính...

Bài 3 trang 61 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính để biết mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào...

Giải bài 3 trang 61 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 11 trừ đi một số

Câu hỏi: Tính để biết mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào

Giải: