Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 94 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 3 trang 94 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Làm theo mẫu...

Giải bài 3 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Làm theo mẫu

Quảng cáo

Giải: