Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 116 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 4 trang 116 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?...

Giải bài 4 trang 116 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Câu hỏi: Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?

Giải: