Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 117 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 5 trang 117 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Điền dấu =><...

Giải bài 5 trang 117 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Câu hỏi: ><=

34 ? 30            51 ? 28               70 + 4 ? 74

9 ? 22              75 ? 57               9 + 5 ? 5 + 9

Quảng cáo

Giải: 

34 > 30            51 > 28               70 + 4 = 74

9 < 22              75 > 57               9 + 5 = 5 + 9