Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 39 Toán 2 chân trời sáng tạo: Hai hình...

Bài 4 trang 39 Toán 2 chân trời sáng tạo: Hai hình nào có tổng số con chó là 10?...

Giải bài 4 trang 39 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép cộng có tổng bằng 10

Câu hỏi: Hai hình nào có tổng số con chó là 10?

Giải: 

Quảng cáo

Hình A có 4 con chó. Hình B có 5 con chó.
Hình C có 3 con chó. Hình D có 2 con chó.
Hình E có 7 con chó. Hình H có 8 con chó.
Hình K có 6 con chó. Hình M có 5 con có.

Ta có:

2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

Vậy các cặp hình có tổng số con chó là 10 là: Hinh A và hình K; hinh B và hình M; hình C và hình E; hình D và hình H.