Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 87 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 4 trang 87 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp...

Giải bài 4 trang 87 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp

Giải: