Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 48 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền dấu...

Bài 5 trang 48 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền dấu ><=...

Giải bài 5 trang 48 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bảng cộng

Câu hỏi: Điền dấu ><=

7 + 9 …. 17                 3 + 8 ….. 10                 5 + 7 … 12

Giải:

7 + 9 < 17                        3 + 8 > 10                        5 + 7 = 12