Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 6 trang 117 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 6 trang 117 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?...

Giải bài 6 trang 117 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Câu hỏi: Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

Giải: 

Số 81 lớn nhất, số 8 bé nhất