Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 6 trang 88 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 6 trang 88 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Có 47 con thỏ xám. Số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám là 18 con. Hỏi có bao nhiêu con thỏ trắng?...

Giải bài 6 trang 88 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi:  Có 47 con thỏ xám. Số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám là 18 con. Hỏi có bao nhiêu con thỏ trắng?

Giải: 

Quảng cáo

Có số con thỏ trắng là:

47 + 18 = 65 ( con)

Đáp số: 65 con