Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 6 trang 95 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 6 trang 95 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Trong bể có 32 con cá màu vàng. Số cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng là 7 con...

Giải bài 6 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Trong bể có 32 con cá màu vàng. Số cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng là 7 con. Hỏi bể cá có bao nhiêu con cá màu xanh?

Giải:

Quảng cáo

Bể cá có số con cá màu xanh là:

32 – 7 = 25 ( con)

Đáp số: 25 con cá màu xanh