Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 8 trang 48 Toán 2 chân trời sáng tạo: Thuyền nào...

Bài 8 trang 48 Toán 2 chân trời sáng tạo: Thuyền nào đậu sai bến...

Giải bài 8 trang 48 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bảng cộng

Câu hỏi: Thuyền nào đậu sai bến

Giải:  2 thuyền được nối chéo đổi chỗ cho nhau vì đang đậu sai bến