Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 9 trang 70 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính để...

Bài 9 trang 70 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính để tìm ghế cho bạn...

Giải bài 9 trang 70 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bảng trừ

Câu hỏi: Tính để tìm ghế cho bạn

Giải: