Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Thực hành câu 1, 2 trang 54 SGK Chân trời sáng tạo...

Thực hành câu 1, 2 trang 54 SGK Chân trời sáng tạo Toán 2 tập 1: Đọc ba điểm thẳng hàng...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2 trang 54 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Ba điểm thẳng hàng

Câu hỏi 1: Đọc ba điểm thẳng hàng

Giải: 

  • C,D, E là ba điểm thẳng hàng
  • I, K, H là 3 điểm thẳng hàng
  • O, K, T là ba điểm thẳng hàng

Câu hỏi 2: Kiểm tra ba điểm thẳng hàng và nói theo mẫu

Quảng cáo

Giải: 

3 điểm B, C, D thẳng hàng

3 điểm I, K, S không thằng hàng

3 điểm L, M, N thẳng hàng