Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 114 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Mỗi...

Bài 1 trang 114 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Mỗi bạn làm gì lúc mấy giờ...

Giải bài 1 trang 114 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 29: Ngày – giờ, Giờ – phút

Câu hỏi: Mỗi bạn làm gì lúc mấy giờ

Giải: