Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 113 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn đồng...

Bài 3 trang 113 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh...

Giải bài 3 trang 113 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 29: Ngày – giờ, Giờ – phút

Câu hỏi: Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh

Giải:

Quảng cáo

a) Đáp án B. 23: 00 (đi ngủ)

b) Đáp án B. 15: 00 ( đá bóng)