Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 21 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 1 trang 21 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả...

Giải bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (Phần luyện tập)

Câu hỏi: a) Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

Quảng cáo

Giải: a) Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả là 5 + 90 và 98 – 3

b) Phép tính có kết quả bé nhất là: 14 + 20