Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 21 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 5 trang 21 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Đàn trâu và bò của nhà bác Bình có 28 con, trong đó có 12 con trâu...

Giải bài 5 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Đàn trâu và bò của nhà bác Bình có 28 con, trong đó có 12 con trâu. Hỏi nhà bác Bình có bao nhiêu con bò?

Giải: Nhà Bác Bình có số con trâu là:

Quảng cáo

28 – 12 = 16 ( con)

Đáp số: 16 con trâu