Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 58 Toán 2 Kết nối tri thức: Quan sát...

Bài 1 trang 58 Toán 2 Kết nối tri thức: Quan sát tranh rồi chọn câu đúng...

Giải bài 1 trang 58 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 15: Ki – lô – gam

Câu hỏi: Quan sát tranh rồi chọn câu đúng?

A. Con gấu nặng hơn 3 con chó
B. Con gấu nhẹ hơn 3 con chó
C. Con gấu nặng bằng 3 con chó

Giải:  A: Con gấu nặng hơn 3 con chó