Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 55 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 15...

Bài 3 trang 55 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 15 – 3 – 6...

Giải bài 3 trang 55 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính:

a) 15 – 3 – 6                        b) 16 – 8 + 5

Giải: 

a) 15 – 3 – 6 = 6                        b) 16 – 8 + 5 = 13