Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 61 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính theo...

Bài 1 trang 61 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính theo mẫu...

Giải bài 1 trang 61 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 15: Ki – lô – gam (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính theo mẫu:

Giải: 

Quảng cáo

a) 12 kg + 23 kg = 35 kg                 45 kg + 20 kg = 65 kg                 9 kg + 7 kg = 16 kg

b) 42 kg – 30 kg = 12 kg                  13 kg – 9 kg = 4 kg                      60 kg – 40 kg = 20 kg